نویسنده = وحید عضدی
تعداد مقالات: 14
1. نقش ‌سازمان‌های مردم نهاد در ارتقاء سطح فرهنگ ترافیکی جامعه

دوره 34، شماره 34، زمستان 1399، صفحه 17-40

فرشاد رفیعی؛ وحید عضدی


4. طراحی گاردریل استوانه‌ای غلتان هوشمند در راستای کاهش تلفات جاده‌ای

دوره 1396، شماره 20، تابستان 1396، صفحه 17-36

مصطفی خالقی؛ حمیده اخواست


7. عوامل موثر بر نفوذ اندیشه‌های وهابیت در استان کرمان

دوره 1394، شماره 14، زمستان 1394، صفحه 58-83

وحید عضدی؛ محمد سهرابی


8. برقراری نظم و امنیت در بحران گردشگری با استفاده از تئوری آشوب

دوره 1393، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 1-14

وحید عضدی؛ معصومه، دهقانی؛ غفران محمدی نژاد، سمیه


9. بررسی عملکرد نشریه های محلی در خصوص عبور و مرور، نظم و امنیت

دوره 1393، شماره 8، تابستان 1393، صفحه 31-44

سعیده گروسی؛ وحید عضدی


10. نقش مشارکت های مردمی در زمان بروز زلزله سال 1382 بم

دوره 1393، شماره 7، بهار 1393، صفحه 30-49

وحید عضدی؛ محمد حسن میرزایی


11. بررسی علل تخریب اماکن انتظامی شهرستان بم در زمان وقوع زلزله سال 1382

دوره 1392، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 69-83

کوروش احمد یوسفی؛ وحید عضدی


12. بررسی تأثیر مردم شناختی اماکن زیارتی و امام زادگان شهر کرمان بر نظم و امنیت

دوره 1392، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 30-51

یدالله امینی زاده؛ وحید عضدی