نویسنده = مسعود مجرد کاهانی
تعداد مقالات: 4
1. اولویت‌بندی مکان‌های پیشنهادی پاسگاه‌های اضطراری برای ارائه خدمات شهری

دوره 1393، شماره 8، تابستان 1393، صفحه 79-94

مسعود مجرد کاهانی؛ اسدالله خواهنده کارنما؛ زین العابدین صادقی؛ زهرا حسینی


2. واکاوی رابطه سرمایه های اجتماعی پلیس و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی، ناحیه دو شهر کرمان)

دوره 1392، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 23-51

زهره ن‍‍ژاد اکبری؛ مسعود مجرد کاهانی؛ نگار دامن کشان


4. نقش نیروی انتظامی برای مقابله با عملیات روانی در پدافند غیر عامل

دوره 1392، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 11-30

مسعود مجرد کاهانی؛ زهره نژاد اکبری