نویسنده = محمدحسین مهرالحسنی
تعداد مقالات: 3
1. آسیب شناسی مدیریت بلایا با رویکرد نظم ترافیکی در مرحله مقابله با بلایای طبیعی

دوره 1393، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 36-52

سمیراسادات پورحسینی؛ مجید اشرف گنجویی؛ رضا دهنویه؛ محمدحسین مهرالحسنی


2. آسیب شناسی مدیریت بلایا با رویکرد نظم ترافیکی در مرحله مقابله با بلایای طبیعی

دوره 1393، شماره 7، بهار 1393، صفحه 1-14

سمیراسادات پورحسینی؛ محمدحسین مهرالحسنی


3. تحلیل وضعیت و علل مصرف مشروبات الکلی (مطالعه موردی همه گیری مسمومیت مصرف الکل در رفسنجان)

دوره 1392، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 52-68

علی اکبر حقدوست؛ مژگان امامی؛ مریم اسماعیلی؛ امین صابری نیا؛ محسن نژاد قادری؛ محمدحسین مهرالحسنی