نویسنده = ������������������ ��������������������
تعداد مقالات: 2
1. آسیب شناسی مدیریت بلایا با رویکرد نظم ترافیکی در مرحله مقابله با بلایای طبیعی

دوره 1393، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 36-52

سمیراسادات پورحسینی؛ مجید اشرف گنجویی؛ رضا دهنویه؛ محمدحسین مهرالحسنی


2. آسیب شناسی مدیریت بلایا با رویکرد نظم ترافیکی در مرحله مقابله با بلایای طبیعی

دوره 1393، شماره 7، بهار 1393، صفحه 1-14

سمیراسادات پورحسینی؛ محمدحسین مهرالحسنی