نویسنده = ������������ ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر بیکاری‌، فقر و شهر نشینی بر انواع جرایم در استان کرمان

دوره 1393، شماره 7، بهار 1393، صفحه 67-76

علیرضا سالاری؛ سکینه شمس الدینی؛ حسین مهرابی بشر آبادی