نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی ریسک بحران زلزله شهر کرمان

دوره 1394، شماره 12، تابستان 1394، صفحه 97-111

اسدا.‌‌‌‌.‌‌‌‌.‌‌‌‌ خواهنده کارنما؛ زهرا حسینی؛ معصومه دهقانی


2. روشی برای برنامه ریزی مسیر تخلیه در شرایط بحران

دوره 1393، شماره 9، پاییز 1393، صفحه 45-61

علی ملاحسینی؛ محمد علی محمدی پور؛ معصومه دهقانی


3. پلیس و بحران ها: نقش پلیس در برنامه‌های قبل از بحران و پاسخ‌های بعد از بحران

دوره 1393، شماره 8، تابستان 1393، صفحه 1-17

اسدالله کارنما؛ سمیه غفران محمدی نژاد؛ معصومه دهقانی