نویسنده = ������ ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. روشی برای برنامه ریزی مسیر تخلیه در شرایط بحران

دوره 1393، شماره 9، پاییز 1393، صفحه 45-61

علی ملاحسینی؛ محمد علی محمدی پور؛ معصومه دهقانی