نویسنده = امین یادگارنژاد
تعداد مقالات: 5
1. بررسی نقش ناجا در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب

دوره 30، شماره 30، زمستان 1398، صفحه 115-140

امین یادگارنژاد؛ محمد علی نقیب زاده؛ بهروز شافعی


5. نقش مدیریت تبادل اطلاعات بر فرایند کشف جرم در فرماندهی انتظامی استان کرمان

دوره 1393، شماره 9، پاییز 1393، صفحه 87-108

امین یادگارنژاد؛ اصحاب حبیب زاده؛ علی نیک نفس