نویسنده = ������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین ابعاد جامعه با تعالی، سلامت و امنیت آن (مطالعه موردی استان کرمان)

دوره 1394، شماره 11، بهار 1394، صفحه 39-51

محمد حسین مهرالحسنی؛ رستم سیف الدینی؛ سجاد خسروی؛ رضا دهنویه؛ تهمینه برفه شهربابک