نویسنده = امین آبسالان
تعداد مقالات: 4
1. بررسی نقش فضاهای بی دفاع شهری در شکل گیری جرایم

دوره 1396، شماره 21، پاییز 1396، صفحه 81-95

سعید علوی؛ علیرضا پریور؛ امین آبسالان


2. بررسی علت افزایش نزاع‌‌های فردی مطالعه موردی (شهرستان بافت در سال 1395)

دوره 1396، شماره 19، بهار 1396، صفحه 59-75

سعید علوی؛ احمد منصوری؛ امین آبسالان