نویسنده = رضا دهنویه
تعداد مقالات: 4
2. آینده پژوهی نظم و امنیت استان کرمان

دوره 1394، شماره 12، تابستان 1394، صفحه 1-15

رضا دهنویه


3. ارتباط بین ابعاد جامعه با تعالی، سلامت و امنیت آن (مطالعه موردی استان کرمان)

دوره 1394، شماره 11، بهار 1394، صفحه 39-51

محمد حسین مهرالحسنی؛ رستم سیف الدینی؛ سجاد خسروی؛ رضا دهنویه؛ تهمینه برفه شهربابک


4. آسیب شناسی مدیریت بلایا با رویکرد نظم ترافیکی در مرحله مقابله با بلایای طبیعی

دوره 1393، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 36-52

سمیراسادات پورحسینی؛ مجید اشرف گنجویی؛ رضا دهنویه؛ محمدحسین مهرالحسنی