نویسنده = �������������� �������������� ��������.������������.������������.������������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی ریسک بحران زلزله شهر کرمان

دوره 1394، شماره 12، تابستان 1394، صفحه 97-111

اسدا.‌‌‌‌.‌‌‌‌.‌‌‌‌ خواهنده کارنما؛ زهرا حسینی؛ معصومه دهقانی