نویسنده = �������������� �������������� �����������.���.���.
تعداد مقالات: 1
1. مقاوم سازی سازه‌های شهر کرمان از طریق اعمال بیمه زلزله

دوره 1394، شماره 13، پاییز 1394، صفحه 111-127

مهدی ابراهیمی نژاد؛ محمدعلی محمدی پور رحمت آبادی؛ اسدا‌.‌.‌. خواهنده کارنما