نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی علت افزایش نزاع‌‌های فردی مطالعه موردی (شهرستان بافت در سال 1395)

دوره 1396، شماره 19، بهار 1396، صفحه 59-75

سعید علوی؛ احمد منصوری؛ امین آبسالان


3. بررسی نقش اعتقادات دینی بر امنیت اجتماعی(مطالعه موردی زنان شهر کرمان 1394)

دوره 1394، شماره 13، پاییز 1394، صفحه 128-142

احمد منصوری؛ سعید علوی؛ امین یادگار نژاد