نویسنده = یداله حسن پور
تعداد مقالات: 3
1. امنیت عمومی و چگونگی مقابله حداکثری با سرقت در منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

دوره 28، شماره 28، تابستان 1398، صفحه 141-158

یداله حسن پور؛ مسلم رجایی نژاد؛ محبوبه ایرانمنش


3. بررسی تبعات سوء اقتصادی‌‌‌‌، فرهنگی و امنیتی افاغنه غیر مجاز در استان کرمان

دوره 1394، شماره 12، تابستان 1394، صفحه 135-151

یداله حسن پور؛ رامین پور نظر