نویسنده = سعید علوی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی نقش فضاهای بی دفاع شهری در شکل گیری جرایم

دوره 1396، شماره 21، پاییز 1396، صفحه 81-95

سعید علوی؛ علیرضا پریور؛ امین آبسالان


2. بررسی عوامل مرتبط با گرایش به ناهنجار یهای اجتماعی (مطالعه موردی: خانواد ههای شهر ارزوئیه در سال 1395)

دوره 1395، شماره 17، پاییز 1395، صفحه 58-74

سعید علوی؛ سید حمیدرضا سادات حسینی؛ زهرا حسنی


3. بررسی رابطه بین طلاق و بزه کاری زنان شهر کرمان در سال 1395

دوره 1395، شماره 16، تابستان 1395، صفحه 57-66

سعید علوی؛ مهدی علوی پور؛ ایوب امیری


5. بررسی نقش اعتقادات دینی بر امنیت اجتماعی(مطالعه موردی زنان شهر کرمان 1394)

دوره 1394، شماره 13، پاییز 1394، صفحه 128-142

احمد منصوری؛ سعید علوی؛ امین یادگار نژاد