نویسنده = رضا پارسای
تعداد مقالات: 6
1. مدیریت ایمنی جاده از سطح ملی تا محلی

دوره 34، شماره 34، زمستان 1399، صفحه 157-185

رضا پارسای؛ علیرضا کولیوند


2. بار بهداشت عمومی در برابر صدمات ناشی از ترافیک جاده ای

دوره 31، شماره 31، بهار 1399، صفحه 179-207

رضا پارسای؛ علیرضا کولیوند


3. ارتقا‏ ‏ایمنی‏:‏‏ ‏آموزش‏ ‏و‏ ‏قانون‌گذاری

دوره 30، شماره 30، زمستان 1398، صفحه 177-203

رضا پارسای؛ علیرضا کولیوند


5. جراحات‏ ‏ترافیکی‏ ‏راه‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏یک‏ ‏مشکل‏ ‏بهداشت‏ ‏عمومی

دوره 27، شماره 27، بهار 1398، صفحه 151-168

هوشنگ پور رضا قلی؛ رضا پارسای؛ علیرضا کولیوند