کلیدواژه‌ها = احساس امنیت
تعداد مقالات: 4
1. بررسی میزان احساس امنیت و آرامش در بین شهروندان کرمان

دوره 28، شماره 28، تابستان 1398، صفحه 17-41

مهدیه حاجی زاده خنامانی


2. امنیت عمومی و چگونگی مقابله حداکثری با سرقت در منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

دوره 28، شماره 28، تابستان 1398، صفحه 141-158

یداله حسن پور؛ مسلم رجایی نژاد؛ محبوبه ایرانمنش


4. بررسی رابطه بین دینداری و احساس امنیت (مورد مطالعه: شهروندان شهر کرمان)

دوره 1394، شماره 14، زمستان 1394، صفحه 19-37

مسعود حاجی زاده میمندی؛ زهرا سعید؛ وحید اصغری ینگجه