کلیدواژه‌ها = استان کرمان
تعداد مقالات: 8
3. عوامل موثر بر نفوذ اندیشه‌های وهابیت در استان کرمان

دوره 1394، شماره 14، زمستان 1394، صفحه 58-83

وحید عضدی؛ محمد سهرابی


5. بررسی اثر ناامنی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش های عمده اقتصادی در استان کرمان

دوره 1393، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 1-17

حمیدرضا حری؛ الهام رحیمی؛ فاطمه طالقانی


6. بررسی تاثیر صادرات پسته بر امنیت اقتصادی و اجتماعی استان کرمان

دوره 1393، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 53-63

سید عبدالمجید جلائی؛ مریم ضیاءآبادی


7. اثر بیکاری‌، فقر و شهر نشینی بر انواع جرایم در استان کرمان

دوره 1393، شماره 7، بهار 1393، صفحه 67-76

علیرضا سالاری؛ سکینه شمس الدینی؛ حسین مهرابی بشر آبادی


8. بررسی نقش عامل راه و محیط اطراف در تصادفات راه های برون شهری (مطالعه موردی: استان کرمان)

دوره 1392، شماره 3، بهار 1392، صفحه 1-15

محمود صفار زاده؛ نوید ندیمی؛ هومن آل نوری فروشانی