کلیدواژه‌ها = واژه های کلیدی: رفتارهای پرخطر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل وضعیت و علل مصرف مشروبات الکلی (مطالعه موردی همه گیری مسمومیت مصرف الکل در رفسنجان)

دوره 1392، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 52-68

علی اکبر حقدوست؛ مژگان امامی؛ مریم اسماعیلی؛ امین صابری نیا؛ محسن نژاد قادری؛ محمدحسین مهرالحسنی