کلیدواژه‌ها = جرم
تعداد مقالات: 12
1. بررسی عوامل بروز قتل در شهرستان سیرجان

دوره 34، شماره 34، زمستان 1399، صفحه 99-129

راضیه عباسلو؛ رضا افشار جهانشاهی؛ فاطمه عضدی


4. بررسی نقش فضاهای بی دفاع شهری در شکل گیری جرایم

دوره 1396، شماره 21، پاییز 1396، صفحه 81-95

سعید علوی؛ علیرضا پریور؛ امین آبسالان


7. بررسی علت افزایش نزاع‌‌های فردی مطالعه موردی (شهرستان بافت در سال 1395)

دوره 1396، شماره 19، بهار 1396، صفحه 59-75

سعید علوی؛ احمد منصوری؛ امین آبسالان


11. بیکاری و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی استان کرمان)

دوره 1393، شماره 9، پاییز 1393، صفحه 64-78

محمد حسین امجدی؛ مرضیه انحصاری


12. نقش مهاجرین در نوع و میزان جرایم مواد مخدر ارتکابی در شهر کرمان

دوره 1393، شماره 7، بهار 1393، صفحه 77-95

محمد احسان ابراهیمی؛ مجتبی نقدی‌نژاد