کلیدواژه‌ها = امنیت
تعداد مقالات: 11
2. بررسی ابعاد امنیت در جامعه مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

دوره 28، شماره 28، تابستان 1398، صفحه 43-79

عاطفه پرناک؛ حمید سلطانی نژاد


3. آینده پژوهی بحران آب و چالش های امنیتی آن (مورد مطالعه: شهرستان رفسنجان)

دوره 1396، شماره 21، پاییز 1396، صفحه 49-80

محمد غفاریان بهرمان؛ تاج الدین کرمی


6. بررسی نقش ارتقای امنیت بر اکوتوریسم استان کرمان

دوره 1394، شماره 14، زمستان 1394، صفحه 84-94

محسن ایرانپور؛ مهرانگیز حیدریان


7. ارتباط بین ابعاد جامعه با تعالی، سلامت و امنیت آن (مطالعه موردی استان کرمان)

دوره 1394، شماره 11، بهار 1394، صفحه 39-51

محمد حسین مهرالحسنی؛ رستم سیف الدینی؛ سجاد خسروی؛ رضا دهنویه؛ تهمینه برفه شهربابک


9. بررسی تأثیر بیکاری بر وقوع جرم در استان کرمان (مطالعه موردی: سرقت)

دوره 1393، شماره 9، پاییز 1393، صفحه 18-30

علی کارگربرزی؛ سید عبدالمجید جلایی؛ هوشنگ پوررضاقلی


10. تحلیل وضعیت و علل مصرف مشروبات الکلی (مطالعه موردی همه گیری مسمومیت مصرف الکل در رفسنجان)

دوره 1392، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 52-68

علی اکبر حقدوست؛ مژگان امامی؛ مریم اسماعیلی؛ امین صابری نیا؛ محسن نژاد قادری؛ محمدحسین مهرالحسنی