کلیدواژه‌ها = امنیت اجتماعی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی رابطه بین امنیت اجتماعی با اقتصاد مقاومتی

دوره 1397، شماره 22، زمستان 1397، صفحه 113-136

محمد مهدی محسنی پور مسینانی


2. بررسی نقش اعتقادات دینی بر امنیت اجتماعی(مطالعه موردی زنان شهر کرمان 1394)

دوره 1394، شماره 13، پاییز 1394، صفحه 128-142

احمد منصوری؛ سعید علوی؛ امین یادگار نژاد


4. بررسی تاثیر صادرات پسته بر امنیت اقتصادی و اجتماعی استان کرمان

دوره 1393، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 53-63

سید عبدالمجید جلائی؛ مریم ضیاءآبادی


5. بیکاری و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی استان کرمان)

دوره 1393، شماره 9، پاییز 1393، صفحه 64-78

محمد حسین امجدی؛ مرضیه انحصاری


6. واکاوی رابطه سرمایه های اجتماعی پلیس و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی، ناحیه دو شهر کرمان)

دوره 1392، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 23-51

زهره ن‍‍ژاد اکبری؛ مسعود مجرد کاهانی؛ نگار دامن کشان