تعداد مقالات: 186

-23. بررسی نقش عامل راه و محیط اطراف در تصادفات راه های برون شهری (مطالعه موردی: استان کرمان)

دوره 1392، شماره 3، بهار 1392، صفحه 1-15

محمود صفار زاده؛ نوید ندیمی؛ هومن آل نوری فروشانی


-21. آسیب شناسی مدیریت بلایا با رویکرد نظم ترافیکی در مرحله مقابله با بلایای طبیعی

دوره 1393، شماره 7، بهار 1393، صفحه 1-14

سمیراسادات پورحسینی؛ محمدحسین مهرالحسنی


-20. پلیس و بحران ها: نقش پلیس در برنامه‌های قبل از بحران و پاسخ‌های بعد از بحران

دوره 1393، شماره 8، تابستان 1393، صفحه 1-17

اسدالله کارنما؛ سمیه غفران محمدی نژاد؛ معصومه دهقانی


-18. برقراری نظم و امنیت در بحران گردشگری با استفاده از تئوری آشوب

دوره 1393، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 1-14

وحید عضدی؛ معصومه، دهقانی؛ غفران محمدی نژاد، سمیه


-16. آینده پژوهی نظم و امنیت استان کرمان

دوره 1394، شماره 12، تابستان 1394، صفحه 1-15

رضا دهنویه


-12. بررسی رابطه صله رحم با تمایل به ‌‌بزه‌کاری در بین دختران دبیرستانی شهر کرمان

دوره 1395، شماره 16، تابستان 1395، صفحه 1-18

فاطمه انجم شعاع؛ الهام شیردل؛ حمید شیردل؛ سیمین زنگی آبادی


-11. بررسی مهندسی سیاسی مطالبات صنفی در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی استان کرمان)

دوره 1395، شماره 17، پاییز 1395، صفحه 1-20

مجید گل پرور؛ ابوذر موسی پور عسکری


-8. ارزیابی روایی و پایایی مقیاس نیازهای بین فردی در دختران کرمان در سال 1394

دوره 1397، شماره 22، زمستان 1397، صفحه 1-19

شیوا کمالی پور؛ ناهید اکرمی


-7. نقش نیروی انتظامی برای مقابله با عملیات روانی در پدافند غیر عامل

دوره 1392، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 11-30

مسعود مجرد کاهانی؛ زهره نژاد اکبری


-6. بررسی جایگاه نعتمدین طایفه ای در مدیریت محلی با تأکید بر درگیری های جمعی

دوره 1392، شماره 5، پاییز 1392، صفحه 17-34

جلال میرزایی؛ سعیده گروسی؛ ابوذر پایدار گلسنگ


-5. طراحی گاردریل استوانه‌ای غلتان هوشمند در راستای کاهش تلفات جاده‌ای

دوره 1396، شماره 20، تابستان 1396، صفحه 17-36

مصطفی خالقی؛ حمیده اخواست


-3. بررسی میزان احساس امنیت و آرامش در بین شهروندان کرمان

دوره 28، شماره 28، تابستان 1398، صفحه 17-41

مهدیه حاجی زاده خنامانی