تعداد مقالات: 186

28. امنیت اجتماعی در منظومه فکری مقام معظم رهبری امام خامنه‌‌‌ای (مدظله العالی)

دوره 31، شماره 31، بهار 1399، صفحه 131-153

علی پورنخعی؛ بهروز آزاد شهرکی؛ حمید اثنی عشری


29. جراحات‏ ‏ترافیکی‏ ‏راه‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏یک‏ ‏مشکل‏ ‏بهداشت‏ ‏عمومی

دوره 27، شماره 27، بهار 1398، صفحه 151-168

هوشنگ پور رضا قلی؛ رضا پارسای؛ علیرضا کولیوند


30. TEST

دوره 1391، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-10


31. بررسی اثر ناامنی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش های عمده اقتصادی در استان کرمان

دوره 1393، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 1-17

حمیدرضا حری؛ الهام رحیمی؛ فاطمه طالقانی


32. الگوی درک شهروندان کرمانی از امنیت اجتماعی

دوره 1393، شماره 7، بهار 1393، صفحه 15-29

محمدحسن شمس الدینی مطلق؛ سوده مقصودی


33. بررسی رابطه نابرابری درآمد و جرم در استان کرمان با تاکید بر امنیت

دوره 1394، شماره 12، تابستان 1394، صفحه 16-31

حسین اکبری‌فرد؛ امید جنابی


34. رابطۀ سبک زندگی با تمایل به بزه‌کاری (نمونه مورد مطالعه دختران دبیرستانی شهر کرمان)

دوره 1395، شماره 15، بهار 1395، صفحه 16-38

فاطمه انجم شعاع؛ حسین موسی پور؛ الهام شیردل


39. بررسی تأثیر بیکاری بر وقوع جرم در استان کرمان (مطالعه موردی: سرقت)

دوره 1393، شماره 9، پاییز 1393، صفحه 18-30

علی کارگربرزی؛ سید عبدالمجید جلایی؛ هوشنگ پوررضاقلی


40. بررسی رابطه بین دینداری و احساس امنیت (مورد مطالعه: شهروندان شهر کرمان)

دوره 1394، شماره 14، زمستان 1394، صفحه 19-37

مسعود حاجی زاده میمندی؛ زهرا سعید؛ وحید اصغری ینگجه


41. نقش آموزش همگانی پلیس در پیشگیری از جرم

دوره 1395، شماره 16، تابستان 1395، صفحه 19-40

نجیبه بهزادی؛ سید مهدی احمدی موسوی


42. بررسی وضعیت قلعه‌های نظامی استان کرمان

دوره 1395، شماره 18، زمستان 1395، صفحه 19-30

علی اصغر مقصودی؛ معصومه السادات هاشمی


46. بررسی تأثیر مردم شناختی اماکن زیارتی و امام زادگان شهر کرمان بر نظم و امنیت

دوره 1392، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 30-51

یدالله امینی زاده؛ وحید عضدی


50. آسیب شناسی حقوقی حضور اتباع افغان در استان کرمان

دوره 30، شماره 30، زمستان 1398، صفحه 41-87

سجاد حیدری