تعداد مقالات: 186

51. بررسی ابعاد امنیت در جامعه مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

دوره 28، شماره 28، تابستان 1398، صفحه 43-79

عاطفه پرناک؛ حمید سلطانی نژاد


53. آینده پژوهی بحران آب و چالش های امنیتی آن (مورد مطالعه: شهرستان رفسنجان)

دوره 1396، شماره 21، پاییز 1396، صفحه 49-80

محمد غفاریان بهرمان؛ تاج الدین کرمی


55. بررسی جرم شناختی تجاوز به عنف سریالی طی ‌سال‌های 86 تا 90 در کرمان

دوره 1397، شماره 23، بهار 1397، صفحه 51-82

بهاره پور رضا قلی؛ هوشنگ پور رضا قلی


57. نقش اشراف اطلاعاتی در کنترل اغتشاشات توسط یگان ویژه ناجا

دوره 33، شماره 33، زمستان 1399، صفحه 63-99

اسماعیل کرم زاده؛ حسین ترکی؛ احمد نیک نفس


61. واکاوی رابطه سرمایه های اجتماعی پلیس و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی، ناحیه دو شهر کرمان)

دوره 1392، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 23-51

زهره ن‍‍ژاد اکبری؛ مسعود مجرد کاهانی؛ نگار دامن کشان


62. نقش مشارکت های مردمی در زمان بروز زلزله سال 1382 بم

دوره 1393، شماره 7، بهار 1393، صفحه 30-49

وحید عضدی؛ محمد حسن میرزایی


63. بررسی عملکرد نشریه های محلی در خصوص عبور و مرور، نظم و امنیت

دوره 1393، شماره 8، تابستان 1393، صفحه 31-44

سعیده گروسی؛ وحید عضدی


64. بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: زنان گروه سنی44-15 شهر کرمان)

دوره 1393، شماره 9، پاییز 1393، صفحه 31-44

معصومه دوله؛ فاطمه دوله؛ سارا منیری فر؛ آمنه میرزائی


65. بررسی علل و عوامل جرم‌شناسانه جرم سرقت در شهر کرمان در خلال سال‌های 93 ‌‌‌‌‌- 92

دوره 1395، شماره 18، زمستان 1395، صفحه 31-48

فاطمه پژمان؛ سیدمهدی احمدی موسوی


66. تحلیل فضایی عدالت اجتماعی و ‌تأثیر آن بر ناهنجاریهای اجتماعی در سطح محلات شهر جیرفت

دوره 1394، شماره 12، تابستان 1394، صفحه 32-52

حمید بدوی دلفارد؛ جواد ابراهیمی؛ نیر حیدری نوشهر؛ مهری حیدری نوشهر


67. بررسی نقش ساختار و کارگزار در ناامنی ولایت سیرجانِ دوره ی قاجار

دوره 1394، شماره 13، پاییز 1394، صفحه 34-53

علی آرامجو؛ علی نجف زاده؛ پیمان زنگنه


69. نقش تشخیص هویت صداهای ضبط شده افراد در کشف جرم (در تحقیقات پلیسی استان کرمان)

دوره 1394، شماره 14، زمستان 1394، صفحه 38-57

یداله حسن پور؛ رامین پور نظر


70. ارتباط بین ابعاد جامعه با تعالی، سلامت و امنیت آن (مطالعه موردی استان کرمان)

دوره 1394، شماره 11، بهار 1394، صفحه 39-51

محمد حسین مهرالحسنی؛ رستم سیف الدینی؛ سجاد خسروی؛ رضا دهنویه؛ تهمینه برفه شهربابک


73. نقش آموزش و پرورش و مدارس در فرهنگ‌سازی و آموزش رفتارهای ترافیکی راکبین موتورسیکلت

دوره 1392، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 46-62

ماشاالله کاربخش راوری؛ حمیدرضا جهانگرد؛ فاطمه تویسرکانی راوری


75. بررسی شیوع ویروس کرونا و احساس امنیت اجتماعی در کرمان سال 1399 (با تأکید بر نقش پلیس)

دوره 31، شماره 31، بهار 1399، صفحه 49-76

فاطمه سلطان پور؛ سمنبر میرزایی؛ کاوه کدخدا