تعداد مقالات: 186

77. بررسی رابطه بین طلاق و بزه کاری زنان شهر کرمان در سال 1395

دوره 1395، شماره 16، تابستان 1395، صفحه 57-66

سعید علوی؛ مهدی علوی پور؛ ایوب امیری


78. بررسی میزان قانون گریزی و عوامل موثر بر آن در شهرستان کرمان

دوره 1392، شماره 5، پاییز 1392، صفحه 63-77

فاطمه برزگری؛ حمید چهار گنبدی


81. زندگی سالم با رویکرد پیشگیری از رفتارهای پرخطر‌‌، خشونت‌‌‌، اعتیاد و سوء مصرف مواد

دوره 26، شماره 26، زمستان 1397، صفحه 73-113

رضا بهرامی خوشکار؛ هادی پور احمدیان ندیکی


82. بررسی نقش فضاهای بی دفاع شهری در شکل گیری جرایم

دوره 1396، شماره 21، پاییز 1396، صفحه 81-95

سعید علوی؛ علیرضا پریور؛ امین آبسالان


88. بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: زنان گروه سنی44-15 شهر کرمان)

دوره 1393، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 18-35

معصومه دوله؛ فاطمه دوله؛ سارا منیری فر؛ آمنه میرزائی


89. چالش های عاطفی خانواده و تأثیر آن بر بزهکاری (مطالعه ی میدانی کودکان حاضر در کانون اصلاح و تربیت استان کرمان)

دوره 1391، شماره 1، بهار 1391، صفحه 30-47

سید محمود میر خلیلی؛ سید سیامک زند رضوی؛ حسین پور محی آبادی


90. روشی برای برنامه ریزی مسیر تخلیه در شرایط بحران

دوره 1393، شماره 9، پاییز 1393، صفحه 45-61

علی ملاحسینی؛ محمد علی محمدی پور؛ معصومه دهقانی


94. تحلیل وضعیت و علل مصرف مشروبات الکلی (مطالعه موردی همه گیری مسمومیت مصرف الکل در رفسنجان)

دوره 1392، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 52-68

علی اکبر حقدوست؛ مژگان امامی؛ مریم اسماعیلی؛ امین صابری نیا؛ محسن نژاد قادری؛ محمدحسین مهرالحسنی


97. عوامل موثر بر نفوذ اندیشه‌های وهابیت در استان کرمان

دوره 1394، شماره 14، زمستان 1394، صفحه 58-83

وحید عضدی؛ محمد سهرابی


98. بررسی علت افزایش نزاع‌‌های فردی مطالعه موردی (شهرستان بافت در سال 1395)

دوره 1396، شماره 19، بهار 1396، صفحه 59-75

سعید علوی؛ احمد منصوری؛ امین آبسالان