تعداد مقالات: 186

101. اولویت بندی مسیرهای تخلیه اضطراری پیشنهادی شهر کرمان

دوره 1393، شماره 8، تابستان 1393، صفحه 63-78

زهره نژاد اکبری راوری؛ اسدالله خواهنده کارنما؛ زین العابدین صادقی؛ زهرا حسینی


106. جایگاه ناجا در آرامش و اقتدار جامعه اسلامی بر اساس اندیشه‌های مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

دوره 27، شماره 27، بهار 1398، صفحه 83-110

فاطمه عضدی؛ محمد رضا ایرانژاد؛ رضا افشار جهانشاهی


109. نقش پلیس اخلاق مدار در بیانیه گام دوم انقلاب

دوره 29، شماره 29، پاییز 1398، صفحه 101-124

هادی پور احمدیان؛ رضا بهرامی خوشکار


112. ‌بهینه‌سازی جانمایی اماکن پلیس

دوره 26، شماره 26، زمستان 1397، صفحه 115-136

امین پورهمتی


113. بررسی نقش ناجا در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب

دوره 30، شماره 30، زمستان 1398، صفحه 115-140

امین یادگارنژاد؛ محمد علی نقیب زاده؛ بهروز شافعی


116. آسیب شناسی مدیریت بلایا با رویکرد نظم ترافیکی در مرحله مقابله با بلایای طبیعی

دوره 1393، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 36-52

سمیراسادات پورحسینی؛ مجید اشرف گنجویی؛ رضا دهنویه؛ محمدحسین مهرالحسنی


118. بررسی عوامل مرتبط با گرایش به ناهنجار یهای اجتماعی (مطالعه موردی: خانواد ههای شهر ارزوئیه در سال 1395)

دوره 1395، شماره 17، پاییز 1395، صفحه 58-74

سعید علوی؛ سید حمیدرضا سادات حسینی؛ زهرا حسنی


119. بیکاری و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی استان کرمان)

دوره 1393، شماره 9، پاییز 1393، صفحه 64-78

محمد حسین امجدی؛ مرضیه انحصاری


120. اثر بیکاری‌، فقر و شهر نشینی بر انواع جرایم در استان کرمان

دوره 1393، شماره 7، بهار 1393، صفحه 67-76

علیرضا سالاری؛ سکینه شمس الدینی؛ حسین مهرابی بشر آبادی


121. بررسی علل تخریب اماکن انتظامی شهرستان بم در زمان وقوع زلزله سال 1382

دوره 1392، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 69-83

کوروش احمد یوسفی؛ وحید عضدی


122. دلایل بالا بودن شدت تصادفات یک طرف کامیون و ارائه راهکارهایی برای کاهش شدت این نوع تصادف

دوره 1395، شماره 18، زمستان 1395، صفحه 69-87

اسمعیل کریمی مسکونی؛ فرشیدرضا حقیقی


124. بررسی عوامل قاچاق سوخت و راهبردهای پیشگیری از آن در استان کرمان

دوره 1395، شماره 15، بهار 1395، صفحه 76-97

متین قلندری؛ سید مهدی احمد موسوی


125. بررسی ‌تأثیر عوامل امنیتی بر ‌سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در جنوب استان کرمان

دوره 1396، شماره 19، بهار 1396، صفحه 76-102

سیّد عبدالمجید جلائی؛ علی باغبانی محمود آبادی