تعداد مقالات: 186

152. مقاوم سازی سازه‌های شهر کرمان از طریق اعمال بیمه زلزله

دوره 1394، شماره 13، پاییز 1394، صفحه 111-127

مهدی ابراهیمی نژاد؛ محمدعلی محمدی پور رحمت آبادی؛ اسدا‌.‌.‌. خواهنده کارنما


153. بررسی عوامل و شاخص های تهدیدات امنیت فرهنگی در مراکز شهرستان های جنوب استان کرمان

دوره 1395، شماره 16، تابستان 1395، صفحه 114-132

رسول افضلی؛ سید یاسر حکیم دوست؛ محمد رحمانی اصل


160. ارتقا‏ ‏ایمنی‏:‏‏ ‏آموزش‏ ‏و‏ ‏قانون‌گذاری

دوره 30، شماره 30، زمستان 1398، صفحه 177-203

رضا پارسای؛ علیرضا کولیوند


161. بررسی و مقایسه ماهیت رفتارهای تکانشگرانه در رانندگان با سابقه تصادف و بدون تصادف در شهرستان کرمان

دوره 1391، شماره 1، بهار 1391، صفحه 51-78

علی دره کردی؛ مرتضی عبدالله پور چناری؛ علی موحدی نیا


162. بررسی تاثیر صادرات پسته بر امنیت اقتصادی و اجتماعی استان کرمان

دوره 1393، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 53-63

سید عبدالمجید جلائی؛ مریم ضیاءآبادی


163. شراف شبکه‌ای در مدیریت بحران‌های اجتماعی

دوره 1394، شماره 12، تابستان 1394، صفحه 112-134

عبدالرضا ناظری؛ محمد حسین عصاریان


164. شیوه‌های ارتقاء تعامل پلیس پیشگیری شهرستان کرمان و دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره 1394، شماره 14، زمستان 1394، صفحه 118-137

مهدی گلستانی‌‌‌‌؛ سیاوش بهرامی


165. بررسی علل و عوامل وقوع قتل در جنوب استان کرمان

دوره 1395، شماره 15، بهار 1395، صفحه 118-135

الهه کمالی پور راوری


166. بررسی نقش اعتقادات دینی بر امنیت اجتماعی(مطالعه موردی زنان شهر کرمان 1394)

دوره 1394، شماره 13، پاییز 1394، صفحه 128-142

احمد منصوری؛ سعید علوی؛ امین یادگار نژاد


169. بررسی تبعات سوء اقتصادی‌‌‌‌، فرهنگی و امنیتی افاغنه غیر مجاز در استان کرمان

دوره 1394، شماره 12، تابستان 1394، صفحه 135-151

یداله حسن پور؛ رامین پور نظر


171. نقش نیروی انتظامی در مدیرت بحران (مورد مطالعه زلزله بم)

دوره 1394، شماره 14، زمستان 1394، صفحه 138-167

حمید رضا میرحبیبی؛ اسکندر مومنی


173. نقش ‌سازمان‌های مردم نهاد در ارتقاء سطح فرهنگ ترافیکی جامعه

دوره 34، شماره 34، زمستان 1399، صفحه 17-40

فرشاد رفیعی؛ وحید عضدی