تعداد مقالات: 186

2. بررسی نقش عامل راه و محیط اطراف در تصادفات راه های برون شهری (مطالعه موردی: استان کرمان)

دوره 1392، شماره 3، بهار 1392، صفحه 1-15

محمود صفار زاده؛ نوید ندیمی؛ هومن آل نوری فروشانی


4. آسیب شناسی مدیریت بلایا با رویکرد نظم ترافیکی در مرحله مقابله با بلایای طبیعی

دوره 1393، شماره 7، بهار 1393، صفحه 1-14

سمیراسادات پورحسینی؛ محمدحسین مهرالحسنی


5. پلیس و بحران ها: نقش پلیس در برنامه‌های قبل از بحران و پاسخ‌های بعد از بحران

دوره 1393، شماره 8، تابستان 1393، صفحه 1-17

اسدالله کارنما؛ سمیه غفران محمدی نژاد؛ معصومه دهقانی


7. برقراری نظم و امنیت در بحران گردشگری با استفاده از تئوری آشوب

دوره 1393، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 1-14

وحید عضدی؛ معصومه، دهقانی؛ غفران محمدی نژاد، سمیه


9. آینده پژوهی نظم و امنیت استان کرمان

دوره 1394، شماره 12، تابستان 1394، صفحه 1-15

رضا دهنویه


13. بررسی رابطه صله رحم با تمایل به ‌‌بزه‌کاری در بین دختران دبیرستانی شهر کرمان

دوره 1395، شماره 16، تابستان 1395، صفحه 1-18

فاطمه انجم شعاع؛ الهام شیردل؛ حمید شیردل؛ سیمین زنگی آبادی


14. بررسی مهندسی سیاسی مطالبات صنفی در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی استان کرمان)

دوره 1395، شماره 17، پاییز 1395، صفحه 1-20

مجید گل پرور؛ ابوذر موسی پور عسکری


17. ارزیابی روایی و پایایی مقیاس نیازهای بین فردی در دختران کرمان در سال 1394

دوره 1397، شماره 22، زمستان 1397، صفحه 1-19

شیوا کمالی پور؛ ناهید اکرمی


18. نقش نیروی انتظامی برای مقابله با عملیات روانی در پدافند غیر عامل

دوره 1392، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 11-30

مسعود مجرد کاهانی؛ زهره نژاد اکبری


19. بررسی جایگاه نعتمدین طایفه ای در مدیریت محلی با تأکید بر درگیری های جمعی

دوره 1392، شماره 5، پاییز 1392، صفحه 17-34

جلال میرزایی؛ سعیده گروسی؛ ابوذر پایدار گلسنگ


20. طراحی گاردریل استوانه‌ای غلتان هوشمند در راستای کاهش تلفات جاده‌ای

دوره 1396، شماره 20، تابستان 1396، صفحه 17-36

مصطفی خالقی؛ حمیده اخواست


22. بررسی میزان احساس امنیت و آرامش در بین شهروندان کرمان

دوره 28، شماره 28، تابستان 1398، صفحه 17-41

مهدیه حاجی زاده خنامانی