تعداد مقالات: 186

177. بررسی رابطه اعتیاد به مواد مخدر و جرم اخاذی در شهر کرمان

دوره 32، شماره 32، تابستان 1399، صفحه 67-86

سمیرا تاج خراسانی


180. بررسی عوامل بروز قتل در شهرستان سیرجان

دوره 34، شماره 34، زمستان 1399، صفحه 99-129

راضیه عباسلو؛ رضا افشار جهانشاهی؛ فاطمه عضدی


183. ضابطان دادگستری در آینه ی تحولات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیین‌دادرسی کیفری 1392

دوره 35، شماره 35، بهار 1400، صفحه 151-188

احسان عبدلی نسب گروهی؛ محمد مقصودی گوشکی


184. مدیریت ایمنی جاده از سطح ملی تا محلی

دوره 34، شماره 34، زمستان 1399، صفحه 157-185

رضا پارسای؛ علیرضا کولیوند


186. جایگاه امنیت ایالت کرمان در دوران باستان بر رونق اقتصادی

دوره 33، شماره 33، زمستان 1399، صفحه 191-217

احمد عسکری سروستانی