بررسی نقش مساجد در نهادینه سازی باورهای دینی و ارتقاء امنیت اجتماعی

نویسندگان

1 دارد

2 ندارد

چکیده

چکیده
بى‏تردید، یافتن راه حل براى مشکلات اجتماعى، صرفاً از توان دولت‏ها خارج بوده و برنمى‏آید. نگرش سیاسى و امنیتى به مسایل اجتماعى نیز روش لاپوشانى را تجویز نموده و به تخریب بیشتر جامعه مى‏انجامد. در این میان مراکز علمى و پژوهشى، نهادهاى مدنى مردمى به ویژه مساجد در جامعه اسلامى وجود دارند که در کنار مردم و دولت‏ها یا حتى پیشاپیش آنان به چاره‏جویى برمى‏خیزند. مسجد، پایگاه تبلیغ دین اسلام بوده و بسیارى از آثار اجتماعى نظیر اخلاص و درستکارى، ساماندهى زندگى و نظم و تقوى برآن مترتب است. هدف از انجام این تحقیق، بیان اهمیت تشکیل ستادهاى حفاظت اجتماعى در مساجد به ویژه مساجد محله‏اى و اداره آن در قالب تشکل‏هاى مردمى در جهت پیشگیرى از بروز و گسترش جرایم و آسیب‏هاى اجتماعى و به‏طور کلى نقش دین در ارتقاء امنیت اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد.
روش به کار رفته در این تحقیق از نوع علت و معلولی با استفاده از گرد آوری اطلاعات و فیش برداری کتابخانه ای صورت پذیرفته است.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد افرادى که بیشتر به مسجد مراجعه دارند، کمتر حقوق دیگران را ضایع نموده و زندگى خود را با نظم بیشترى توأمان ساخته و آثار و رفتار دینى در زندگى اجتماعى آنان نیز به چشم مى‏خورد. از سوى دیگر، نقصان ارزش‏هاى دینى سبب بروز بى‏نظمى‏ها و آشوب‏هاى اجتماعی مى‏گردد. مشکلاتى که بدین وسیله به فرد سپس به خانواده وى منتقل شده، بعد از آن این درگیرى و تشنج به محل کار نیز تسرى مى‏یابد. این سیکل باطل مرتباً تکرار شده در نهایت نابسامانى فردی و خانوادگی را در پى داشته و عدم امنیت در ساختار کلى جامعه به‏ویژه در سطح محله‏اى را افزایش مى‏دهد.

کلیدواژه‌ها