واکاوی حادثه اعدام سال 1388 شهرستان سیرجان و بررسی تأثیر آن بر نظم و امنیت در جامعه

نویسنده

دارد

چکیده

چکیده
از سال 1386 یکسری سرقت‌های مسلحانه، زورگیر و اخاذی در سطح و اطراف شهرستان سیرجان به وقوع پیوست. بعد از گذشت دو سال باند 5 نفره سارقان مسلح سیرجان به علت انجام 34 فقره سرقت عادی و مسلحانه دستگیر و پس از سیر مراحل قضایی، دو نفر از متهمان به نام م. ا. متولد 1360 و ا. ف. متولد 1365 به اعدام محکوم شدند. این حکم قرار بود در تاریخ 1 دی ماه 1388 در ملا عام در شهر سیرجان انجام شود. که در نهایت در روز اجرای حکم پس از یورش خانواده، اقوام و دوستان مجرمین به سمت مأمورین دو نفر اعدامی را از پای چوبه دار پایین و از محل فراری دادند که در این میان 4 نفر از مردم کشته و نزدیک به 20 نفر زخمی شدند.
این تحقیق با هدف بررسی دلایل و نقاط ضعف امنیتی در عدم اجرای موفق حکم اعدام دو نفر اعدامی سال 1388 در شهرستان سیرجان و همچنین جلوگیری از به وجود آمدن حوادثی نظیر اعدام ناموفق در سایر نقاط مشابه و ایجاد روش و متدی مناسب برای اجرای احکام اعدام در ملأ عام می‌باشد.
روش بکار رفته در این تحقیق از نوع پیمایشی است که به صورت مقطعی انجام شده است. در این تحقیق از روش‌های مختلفی مانند مصاحبه، مشاهده، بررسی اسناد، فیلم، تصاویر و پیشینه مرتبط با واقعه اعدام شهرستان سیرجان صورت گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و به صورت توصیفی و تبیینی می‌باشد.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که عوامل متعددی در بروز واقعه اعدام ناموفق شهرستان سیرجان دخیل بوده‌اند که می‌توان به؛ بی تدبیری و ساده انگاشتن موضوع از سوی مسئولین و مأمورین، عدم توجه به زمان و مکان برگزاری اجرای حکم، عدم اطلاع رسانی کافی و همراه ساختن افکار عمومی برای اجرای حکم، عدم انجام کار اطلاعاتی قبل و حین اجرای حکم اعدام، عدم استفاده از نیروی کافی برای اجرای حکم، عدم استفاده از موانع فیزیکی بین مردم و محوطه اصلی اعدام، نامناسب و استاندارد نبودن وسایل اجرای حکم، کمبود تجهیزات مناسب جهت اجرای حکم، تأخیر مقامات قضایی در محل اجرای حکم، عدم تمهیدات لازم جهت استقرار خانواده محکومین در مکان مناسب، عدم انتخاب فرد معین جهت حلقه آویز کردن مجرمین، عدم استفاده از پلیس زن در زمان اجرای حکم اعدام، تأکید اعضای شورای تأمین شهرستان برای اجرای مجدد حکم در همان محل قبلی و در نهایت از بین رفتن قبح جرائم ارتکابی محکومین در اذهان عمومی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها