بررسی تأثیر مردم شناختی اماکن زیارتی و امام زادگان شهر کرمان بر نظم و امنیت

نویسندگان

1 ندارد

2 دارد

چکیده

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی مردم شناختی اماکن زیارتی و امام زادگان شهر کرمان است دیگر اهداف شناسایی باورهای مذهبی مردم، بررسی فرهنگ و آداب رسوم در این اماکن، حفظ ارزش‌ها و انتقال آن به نسل آینده، آشنایی با ائمه اطهار (ع)، چگونگی میزان اعتقادات مردم به این مکان‌های زیارتی، چگونگی برگزاری مراسم‌های «گروه ذینفع مردم و گسترش باورها و ارزش‌های دینی و تقویت آن» است.
در پژوهش انجام شده، عمده‌ترین بخش یافته‌ها با استفاده از مطالعه میدانی برای دست‌یابی به اطلاعات مورد نظر از تکنیک‌های اصلی نظیر گفت و گو، مصاحبه باز، مشاهده، مشاهده مشارکتی است و هم چنین برای غنی ساختن اطلاعات هم از تکنیک‌های فرعی مطالعه کتابخانه‌ای، روش اسنادی و مدارک شفاهی مثل قصه‌ها، افسانه‌ها، در تاریخی استفاده شده است.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد زیارتگاه‌ها ویژگی خاصی را در ارتباط با زندگی مردم ایجاد نموده‌اند، علی رغم وجود کارکردهای بسیار متنوع و متعدد این اماکن معنوی می توانند در ایجاد آرامش روحی و روانی انسان مهم‌ترین خصیصه و ویژگی را رقم بزنند.

کلیدواژه‌ها