نقش آموزش و پرورش و مدارس در فرهنگ‌سازی و آموزش رفتارهای ترافیکی راکبین موتورسیکلت

نویسندگان

ندارد

چکیده

پژوهش‌ها و بررسی‌های علمی و تجربی نشان می‌دهد که اصلاح، بهبود و کنترل ترافیک به سه عامل مهم و اساسی «مهندسی ترافیک، اجرای قوانین و مقررات و آموزش» بستگی دارد که از آن با نام مثلث کنترل ترافیک یاد می‌شود. از آن‌جا که در این مثلث انسان به عنوان مهم‌ترین رکن به حساب می‌آید، بنابراین آموزش اصول، موازین و مقررات ترافیکی به اقشار مختلف جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان به عنوان آینده‌سازان جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش آموزش و پرورش و مدارس در فرهنگ سازی رفتارهای ترافیکی موتورسیکلت سواران است.
این مطالعه از نظر روش، توصیفی و از نظر شیوه نگارش و پرداختن به مسئله تحقیق توصیفی- تحلیلی است که محقق با استفاده از اسناد و مدارک موجود (منابع دست اول و دست دوم) اقدام به گردآوری اطلاعات و تشریح و تبیین مفاهیم، اصول، راهبردها و ساختار در عرصه بررسی جایگاه رسانه‌ها در برقراری نظم و امنیت در جامعه است.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که نظام تعلیم و تربیت به دلیل تحت پوشش داشتن میلیون‌ها دانش‌آموز و داشتن امکان ارتباط با خانواده‌های آنان مناسب‌ترین فضای آموزش‌های حوزه‌ی ترافیک محسوب می‌شود. برای دست‌یابی به نتایج مطلوب در این زمینه احتیاج به ارتباط و تعامل دستگاه‌های متولی از جمله نیروی انتظامی با آموزش و پرورش دارد و این ارتباط دوسویه می‌تواند بستر مناسب آموزش رفتارهای ترافیکی را در بین کودکان و نوجوانان فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها