بررسی علل تخریب اماکن انتظامی شهرستان بم در زمان وقوع زلزله سال 1382

نویسندگان

1 دارد

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی و کارشناس ارشد دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان

چکیده

زمین لرزه بم به شدت 5/6 در ساعت 5 و 29 دقیقه صبح جمعه 05/10/1382 به مدت 5/12 ثانیه در عمق کانونی 7 کیلومتر در شهر بم به وقوع پیوست و در اثر وقوع این زمین لرزه بیش از 33600 نفر کشته و 22500 نفر زخمی شدند و همچنین اماکن دولتی و عمومی زیادی تخریب شدند. هدف این مقاله بررسی علل تخریب اماکن انتظامی شهرستان بم در زمان وقوع زلزله سال 1382 همچنین ارائه راهکار مناسب مانع از بروز این‌چنین مشکلاتی در سایر نقاط باشیم.
روش به‌کاررفته در این تحقیق ترکیبی از کتابخانه ای و توصیفی و تحلیلی است؛ که با استفاده از روش‌های اسنادی و بررسی 11 اماکن نیروی انتظامی در شهر بم و زندان بم که توسط 15 نفر از کارشناسان در قالب چهار گروه کارشناسی نظارت به مدت 50 روز با بیش از 6000 نفر ساعت کار کارشناسی نسبت به تهیه گزارش‌های مقدماتی نظارتی صورت پذیرفته است.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد با توجه به اینکه اماکنی انتظامی خود مسئولیت اصلی برقراری نظم و امنیت هستند و باید دارای استحکامات لازم در مقابل حوادث غیرمترقبه داشته باشد ولی متأسفانه در زلزله بم ساختمان های انتظامی نیز از این مستثنا تخریب خارج نبودند و به نوعی اکثریت آن‌ها دچار تخریب و ریزش شدند. مهم‌ترین عوامل تخریب ساختمان های انتظامی بم را می توان در عدم؛ 1- دیوار چینی؛ 2- عدم بتن و بتن‌ریزی؛ 3- عدم آرماتوربندی و آرماتور گذاری؛ 3- عدم آرماتوربندی و آرماتور گذاری بیان کرد و علت آن چیزی نیست جز عدم رعایت مشخصات فنی و پایین بودن کیفیت اجرا در غیره سازه ای و عدم کنترل های لازم در حین اجرای پروژه دانست.

کلیدواژه‌ها