تهیه نقشه خطر زلزله و بررسی وضعیت سازه ای و جمعیتی شهر کرمان در صورت وقوع زلزله 3/6 ریشتری با استفاده از نرم افزار کارمانیاخطر

نویسندگان

ندارد

چکیده

در این مطالعه با استفاده از اطلاعات مربوط به ضخامت رسوبات، امواج میکروترموری، جنس خاک و عمق آب زیرزمینی نقشه خطر زلزله شهر کرمان با استفاده از نرم افزار کارمانیاخطر که توسط مرکز مطالعات مدیریت بحران کرمان تهیه شده است، آماده و سناریوی زلزله 3/6 ریشتری بر روی گسل کوهبنان واقع در 15 کیلومتری شمال شرقی شهر کرمان بررسی گردید. همچنین نقشه های آسیب پذیری سازه ای و جمعیتی شهر کرمان و گزارش های وضعیت سازه ها، آمار روستاهایی که تحت تاثیر زلزله قرار گرفته اند، وضعیت زلزله زدگان و برآورد نیازهای مردم بر اثر چنین زلزله ای ارائه شده است. بر اساس نقشه آسیب پذیری سازه ای در مجموع بیش از 83 درصد سازه های شهر کرمان دارای آسیب پذیری بیش از 50 درصد، 13 درصد دارای مقاومت متوسط و حدود 4 درصد دارای مقاومت خوب هستند. نقشه آسیب پذیری جمعیتی نیز حاکی از این امر است که حدود 53 درصد جمعیت شهر کرمان در نواحی با خطر بیش از 50 درصد بسر می برند. در گزارش وضعیت زلزله زدگان، تعداد فوت شدگان 88860 نفر، مجروحین بیمارستانی 71843 نفر و مجروحین سرپایی 38451 نفر می باشد. گزارش برآورد نیازها نیز حاکی از نیاز به 19915 نفر امدادگر، گزارش آمار روستاهای منطقه نشان دهنده تحت تاثیر قرار گرفتن 64 روستا بر اثر رخداد چنین زلزله ای است که جمعیت آنها جمعا 6459 نفر می باشد.

کلیدواژه‌ها