کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی ریسک بحران زلزله شهر کرمان

نویسندگان

ندارد

چکیده

سوانح طبیعى همواره زندگى بشر را در کره زمین تهدید می‌کند.‌‌‌‌ همه ساله در جهان حجم قابل ملاحظه‌اى ‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌تأسیسات شهرى، زیرساخت‌های اقتصادى، ابنیه و ‌‌‌‌ساختمان‌های ادارى، تجارى و مسکونى در اثر حوادث و بلایاى طبیعى نظیر سیل، زلزله، طوفان، رعد و برق، خشکسالى، رانش زمین، پیشروى آب دریا، بهمن و.‌‌‌‌.‌‌‌‌.‌‌‌‌.‌‌‌‌ آسیب دیده و یا از بین می‌روند.‌‌‌‌ متأسفانه در بیشتر موارد این حوادث با تلفات انسانى نیز همراه است.‌‌‌‌ در میان این بلایای طبیعی زلزله، از جایگاه ویژه‌‌‌‌ای برخوردار است.‌‌‌‌ اگر چه در شرایط کنونی، پیشگویی زمان دقیق زمین لرزه‌ها و پیشگیری از وقوع آن‌ها امکان پذیر نیست اما کاهش زیان‌‌های ناشی از آن امکان پذیر است.‌‌‌‌ در این راستا سیستم اطلاعات جغرافیایی ابزاری کاربردی است که با ادغام داده‌‌های زمین مرجع و نیز با توجه به امکان انجام آنالیزهای پیچیده مربوط به داده‌‌های مکانی و غیر مکانی، امکان تعیین دقیق و قابل اتکای مناطق دارای بیشترین احتمال بروز بحران زلزله را فراهم می‌کند.‌‌‌‌ با توجه به لرزه خیزی تاریخی شهر کرمان و قرار گرفتن در زون ایران مرکزی که یکی از لرزه خیزترین زون‌های تکتونیکی زمین شناسی است، همچنین سابقه طولانی ساخت ‌‌‌‌ساختمان‌های غیر مهندسی در کرمان و البته کشور ایران، دلایل پرداختن به ارزیابی ریسک بحران زلزله در این شهر می‌باشند.‌‌‌‌ در پژوهش حاضر سعی شده است تا به کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی ریسک بحران زلزله در شهر کرمان به صورت تحلیلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌- توصیفی پرداخته شود.‌‌‌‌

کلیدواژه‌ها