مقاوم سازی سازه‌های شهر کرمان از طریق اعمال بیمه زلزله

نویسندگان

برون سازمانی

چکیده

یکی از ‌‌‌‌‌مهم‌ترین وظایف و چالش‌های پیش رو در اقدامات مدیریت بحران سوانح طبیعی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌‌‌تأمین مالی و اختصاص منابعی برای جبران خسارتها و همچنین بازسازی پس از سانحه می‌باشد‌. ‌‌‌‌‌کمک‌های ‌‌‌‌‌سازمان‌های ‌‌‌‌‌بین‌المللی و مردمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، همچنین منابع دولتی در این مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، محدود بوده و بیشتر صرف اقدامات پاسخ و امداد رسانی می‌گردد‌‌‌‌‌؛ لذا با توجه به محدودیت این منابع بایستی به دنبال جایگزینی برای ‌‌‌‌‌‌‌‌تأمین مالی این خسارات بود که البته سازوکار مشخصی نیز داشته باشد‌. بیمه سوانح در اکثر کشورهای درگیر با این مسأله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اساسی ترین و اصلی ترین روش برای جبران خسارات ناشی از این سوانح می‌باشد و بار مالی دولت را کاهش می‌دهد‌. موقعیت جغرافیایی شهر کرمان نشان دهنده بالا بودن ریسک مخاطره زلزله در این منطقه است‌‌‌‌‌؛ لذا با توجه به رشد سریع شهر نشینی در این شهر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، همچنین ساخت و ساز در نواحی آسیب پذیر و توسعه ناپایدار و به تبع آن در معرض خطر بودن دارایی‌های بیشتر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، افزایش خسارت‌ها در سال‌های آینده دور از انتظار نخواهد بود‌. برای موفقیت در صنعت بیمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، باید ریسک در سطح قابل قبول و حداقل نگه داشته شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، به طوری که از نظر اقتصادی قابل توجیه و مقرون به صرفه باشد‌. پرداخت خسارات صرفاً از محل دریافت حق بیمه منطقی نبوده و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌شرکت‌های بیمه با سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تولید ثروت و کسب درآمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، منابع جدیدی را جهت پرداخت خسارتها ‌‌‌‌‌‌‌‌تأمین می‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، بنابراین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌سیاست‌گذاری‌های صنعت بیمه بایستی از جایگاه فعلی در نقش بازسازی و پرداخت خسارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، در مسیر مقاوم سازی سازه‌های شهری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، کاهش ریسک و سرمایه‌گذاری بر اقدامات پیشگیرانه در مدیریت بحران زلزله قرارگیرد تا موجب کاهش خسارت‌ها و همچنین افزایش سودآوری گردد‌. این پژوهش درصدد بررسی نقش صنعت بیمه در مدیریت بحران زلزله با تمرکز بر اقدامات پیشگیری و همچنین ارائه مدلی ترکیبی و کاربردی از ارتباط بین صنعت بیمه و مدیریت بحران زلزله مبتنی بر کاهش ریسک می‌باشد‌.

کلیدواژه‌ها