نقش تشخیص هویت صداهای ضبط شده افراد در کشف جرم (در تحقیقات پلیسی استان کرمان)

نویسندگان

1 رئیس پلیس آگاهی استان کرمان

2 اداره تشخیص هویت استان کرمان

چکیده

امروزه تکنولوژی درخدمت علوم قضایی آمده و نرم افزار‌های خاص برای آنالیز صوت که یکی از پر کاربرد‌ترین آن نرم افزار adobe audition بوده وجهت ضبط و ویرایش و تقویت صدا‌ ... استفاده می‌شود ‌‌می‌تواند در کشف و تشخیص هویت قانونی گوینده بسیار راه گشا باشد‌‌. در حقوق ایران نیز صدای ضبط شده متهم، بطور اخص ‌‌نمی‌تواند در قالب اقرار باشد بلکه می‌توا ند به عنوان قرینه‌‌ای علم آور برای اثبات جرم توسط مقامات قضایی در نظر گرفته شود‌‌. در واقع ضبط صدا ارزش اماره‌‌ای قضایی دارد و در کنار سایر ادله مورد توجه قرار ‌‌می‌گیرد‌. کارشناسان بررسی اصوات جنایی در اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی کرمان به منظور شناسایی مجرمانی که تنها ردپای آنان در صحنه وقوع جرم فقط صدای ضبط شده است از این شاخص بیو متریک در بررسی علمی پرونده‌های آوا شناسی جنایی استفاده می‌نمایند. همچنین در تشخیص هویت متهمینی بنا به دلایل گوناگون نظیر تهیدد،فحاشی و ناسزا،قول و قرار ها انجام گرفته در معاملات غیر قانونی و .... صدای ضبط شده خود را کتمان می نمایند با ارائه برخی از مصادیق کارشناسی صوت درپلیس آگاهی استان کرمان همچنین مذاکرات تلفنی آدم ربایی در پرونده های گروگانگیری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها