عوامل موثر بر نفوذ اندیشه‌های وهابیت در استان کرمان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان

2 دارد

چکیده

وهابیت جنبشی مذهبی است که توسط محمد بن عبدالوهاب در قرن هجدهم در نجد عربستان بنیان گذاشت و از سال ۱۷۴۴ مورد پذیرش خاندان سعودی قرار گرفت. وی معتقد بود تمام مطالبی که پس از قرن سوم هجری به اسلام افزوده شده جعلی است و بایستی از این مذهب حذف شود. این تفکر به نام اهل تسنن به دشمنی و مقابله با مکتب اهل بیت علیهم السلام می‌پردازد. البته دشمنی وهابیت منحصر به شیعیان نیست. هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر نفوذ اندیشه-های وهابیت در استان کرمان است.
روش به کار رفته در این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی است که سعی شده با تحلیل محتوای مربوط به اندیشه های وهابیت پرداخته است و جدای از این به مصاحبه با شش نفر از کارشناسان این حوزه در استان کرمان پرداخته شده است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد اندیشه‌های وهابیت که برگرفته از اندیشه‌های عربستان است، توانسته به صورت نرم در بین اهل تسنن مناطق مختلف ایران به خصوص جنوب شرق ایران نفوذ کند، ولی یافته‌های تحقیق بیانگر این موضوع است که در استان کرمان در حال حاضر پیرامون وهابیت خطری وجود ندارد ولی با توجه به برنامه‌ریزی متصور وهابیون در آینده و به دلیل هم مرزی با استان سیستان بلوچستان‌‌، و سرریز اهل تسنن این استان به استان کرمان‌‌‌ و حضور اتباء خارجی (افاغنه) که بیشتر اهل تسنن بوده و خطر گرایش به سمت گروه‌های افراطی و تکفیری وجود دارند، در معرض خطر جدی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها