بررسی نقش ارتقای امنیت بر اکوتوریسم استان کرمان

نویسندگان

ندارد

چکیده

صنعت گردشگری یکی از متنوع ترین و در عین حال فراگیرترین مشاغل محسوب می گردد، به طوری که علاوه بر اشتغال زایی منجر به گردش مالی بی نظیری در دنیا شده است. بدون شک کشورهایی که برای این صنعت برنامه‌ریزی می نمایند در جهت پایداری و توسعه آن گام بر می دارند. موفقیت و رشد پایدار گردشگری در گرو عملکرد مناسب چرخه گردشگری، عناصر و فاکتورهای متعددی است که روی هم رفته، سامانه گردشگری را تشکیل می دهند. این مولفه ها هریک در سامانه مذکور اهمیت خاصی داشته و با سایر مولفه ها ارتباط تنگاتنگی دارند. یکی از مهم‌ترین این فاکتورها که رونق و توسعه گردشگری در گرو آن است، تأمین امنیت در مقصدهای گردشگری است. یکی از انواع گردشگری، اکوتوریسم یا گردشگری طبیعی می باشد. از آنجا که استان کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور دارای توانمندی های ممتاز طبیعی می باشد در صورت تأمین امنیت گردشگران می تواند جایگاه ویژه ای در صنعت گردشگری و به خصوص اکوتوریسم داشته باشد. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و بهره مندی از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی سعی دارد به تأثیر امنیت بر صنعت گردشگری طبیعی در استان کرمان بپردازد. مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که با توجه به قدمت تاریخی، تمدنی و وجود جاذبه‌های متعدد گردشگری در استان کرمان، در صورت تأمین امنیت کافی می توان شاهد افزایش چشمگیر حضور گردشگر در این استان بود.

کلیدواژه‌ها