نقش نیروی انتظامی در مدیرت بحران (مورد مطالعه زلزله بم)

نویسندگان

چکیده

بلایای طبیعی بخشی از طبیعت محیط زیست ما انسان‌ها می‌باشد و انسان‌ با تمام پیشرفت و توانایی خویش قادر بـه جلوگیری از بروز آن‌ها نبوده است. مدیریت‌ بحران مصداق مقابله و مهار علمی و سیستماتیک با بلایا و اثـرات آن می‌باشد که با اسـتفاده از تـجارب به دست آمده در ‌‌بحران‌های قبلی و توجه به مدیریت بحران بومی محل حادثه انجام می‌پذیرد. در این مقاله سعی شده نقش نیروی انتظامی هر چند به صورت اختصار در مدیریت بحران زلزله 5/6ریشتری مورخ2/5/1382شهرستان بم مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه هر از چند گاهی نقطه‌ای‌ از‌ کشورمان در معرض آسیب و بحران ناشی از زلزله قرار می‌گیرد و عدم توانایی پیش‌بینی زمان وقوع آن، بزرگی و فشردگی شهرهای واقع بر روی گـسل‌ها و تـراکم جـمعیت ساکن در آن‌ها‌، آسیب‌پذیری کشور‌ را‌ پس از بروز چنین حوادثی جدی می‌سازد. پس بدیهی به نظر می‌رسد باید ساز و کاری پیش بینی گردد تا هر کدام از ‌‌سازمان‌ها و نهاد‌ها با توجه به شرح وظایف خود در چارچوبی مشخص اقدام نموده تا از موازی کاری، تداخل و یا عدم خدمت رسانی مناسب جلوگیری به عمل آید؛ لذا نیروی انتظامی نیز از ایـن امـر‌ مستثنی‌ نبوده‌ و می‌بایست در این مقوله جایگاه و منزلت خود را نسبت به سایر ‌‌سازمان‌ها‌ با در‌ نظر داشتن رئوس وظایف انـتظامی و امـنیتی خود بیابد.
یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد علی رغم همه کاستی‌ها وعمق بیش از حد تصور فاجعه، نیروی انتظامی با تمام توان وامکانات در صحنه حاضر شده وخدمت رسانی را از همان دقایق اولیه بامداد روز حادثه شروع نموده است. در این تحقیق با توجه به امکانات و محل اسقرار یگان‌های عملیاتی قرارگاه مقدم مرصاد وانجام تمرکزی امور با محوریت آن قرارگاه در روزهای ابتدائی حادثه به صورت مفصل نسبت به اقدامات آن یگان بحث گردیده و در ادامه نیز خلاصه‌ای از اقدامات فرمانده انتظامی استان و سایر پلیس‌های تخصصی بیان گردیده است. همچنین در یک تحقیق میدانی انجام شده به صورت پیمایشی در سطح شهرستان بم مشخص گردیده که در مجموع عملکرد ناجا در مدیریت بحران زلزه بم مؤثر بوده و نیروی انتظامی در چاچوب وظایف خود عمل نموده است.

کلیدواژه‌ها