بررسی علل و عوامل وقوع قتل در جنوب استان کرمان

نویسنده

ندارد

چکیده

قتل به معنای پایان دادن به حیات انسان‌ها است که اگر به صورت عمدی به وقوع بپیوندد، یکی از ‌‌‌‌مهم‌ترین عواملی است که امنیت فردی و اجتماعی را به مخاطره می‌اندازد و خسارت‌های مادی و معنوی فراوانی را به جامعه وارد می‌سازد. بنابراین، با توجه به ‌‌تأثیر روانی قتل در جامعه، و متزلزل کردن امنیت جامعه و تعدی و تجاوز به عزیزترین ودیعه‌‌ی الهی محقق بر آن شد تا تحقیقی در خصوص علل و عوامل موثر بر وقوع قتل‌های عمدی در محدوده مکانی جنوب استان کرمان در سال‌های 1390تا 1393 انجام دهد.
روش استفاده در این تحقیق روش کتابخانه‌‌ای و استفاده از اسناد موجود برای مشخص شدن آمار تعداد قتل‌ها در این سال‌ها متمادی می‌باشد.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که تعداد آمار قتل‌ها از سال 1390 تا سال 1393 سه برابر شده است و این امر نشان دهنده این مطلب است که عوامل و انگیزه‌های متعددی در وقوع این حادثه دخیل می‌باشند و مهم‌‌‌‌‌‌‌‌ترین آن‌ها: مصرف مشروبات الکلی، دسترسی آسان به سلاح‌های گرم و تعصبات قومی، طایفه‌‌‌‌‌‌‌ای، فامیلی و مذهبی است. اما با این وجود فرصت‌ها و پتانسیل‌های بسیار مناسبی برای حل چنین مسائلی در این منطقه وجود دارد که تنها با راهکارهایی همچون پلیس و مشارکت‌های مردمی قابل حل و فصل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها