دلایل بالا بودن شدت تصادفات یک طرف کامیون و ارائه راهکارهایی برای کاهش شدت این نوع تصادف

نویسندگان

ندارد

چکیده

متأسفانه هرساله سوانح ترافیکی متعددی در کشور ایران رخ می‌دهد که منجر به این می شود که بخش عظیمی از منابع شرکت‌های بیمه صرف پرداخت غرامت ناشی از فوت، جرح و خسارات مالی گردد. در میان وسایل نقلیه، خودروهای سنگین در تصادفات رانندگی به دلیل پتانسیل تخریبی بالاتر و همچنین ابعاد نامتناجس نسبت به وسایل نقلیه سبک، سهم قابل‌توجهی در تلفات انسانی ناشی از سوانح ترافیکی دارند. بنابراین در این مطالعه سعی شد بر اساس داده های تصادفات پنج‌ساله استان کرمان طی دوره 1394-1390 به شناسایی علل بالا بودن تصادفات یک‌طرف کامیون پرداخته شود و در ادامه راهکارهایی برای کاهش آن ها ارائه گردد. بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه تصادفات یک طرف کامیون می توان گفت که علل درصد بالای تصادفات منجر به مرگ، عدم توجه به جلو و خستگی و خواب آلودگی، بالا بودن تصادفات در روزهای تعطیل و همچنین ‌تقریباً یکسان بودن تعداد تصادفات در ایام هفته، ماه اردیبهشت، بازه زمانی (21:00-18:00)، افراد مجروح مرد، پایین بودن میزان تحصیلات، جوان بودن رانندگان، کم تجربه بودن رانندگان، بالا بودن نرخ تصادفات در شب به‌عنوان دلایل بالا بودن تصادفات یک طرف کامیون شناسایی شدند. همچنین راه کار نصب محافظ شاسی در عقب، جلو و پهلوی کامیون ها ارائه گردید که می تواند با هزینه بسیار کم منجر به کاهش شدت این نوع تصادفات گردد.

کلیدواژه‌ها