طراحی سیستم کنترل و نظارت بر جابجایی وسایل در هنگام بروز زلزله برای پیشگیری از سرقت

نویسنده

ندارد

چکیده

سامانه طراحی‌شده در ابتدا با ایده جلوگیری از سرقت در زمان بحران زلزله پیشنهاد شد و سپس درروند طراحی با جامعیت و گستردگی آن افزوده شد و هم‌اکنون می‌توان گفت قابلیت به‌کارگیری در پلیس‌های تخصصی متعددی دارد. این سامانه بر دو نوع برون‌سازمانی(تحت اینترنت) و درون سازمانی (تحت اینترانت داخلی پلیس) طراحی‌شده که امکان دسترسی آن به دو صورت عمومی که منظور تحت وب می‌باشد و تمامی کاربران اینترنت به آن دسترسی دارند و می‌توانند از آن استفاده کنند و به صورت اختصاصی که تحت اینترانت داخلی پلیس می‌باشند و سطح دسترسی محدود به کارکنان پلیس می باشد. فرد یا افرادی که قصد ورود یا خروج از منطقه بحران‌زده را دارند می‌بایست شخصاً اطلاعات 4 گانه خود را وارد سامانه کنند و مجوز تردد خود را پرینت گرفته و به هنگام عبور از گذرگاه‌های امنیتی پلیس تأیید مجوز خود را با بررسی همکاران پلیس بگیرند و یا اینکه مستقیماً به محل‌های استقرار این سامانه رفته و پلیس تمامی اطلاعات آن‌ها را دریافت کرده و سپس خود مجوز تردد مدت‌دار برای آن‌ها صادر کند. سپس فرد راننده موظف است پس از رسیدن در مقصد خود را به پلیس معرفی کرده و پس از تأیید اموال و محل اقامت توسط پلیس وضعیت کد ملی فرد از حالت زرد به سفید تغییر وضعیت دهد. در صورت اجرای صحیح روند سامانه تمامی افرادی که وارد یا خارج‌شده‌اند و همچنین تمامی اموال و خودروهای ثبت‌شده را می‌توان به راحتی پیگیری و رهگیری کرد.

کلیدواژه‌ها