طراحی معماری یک مرکز پلیس در شهر کرمان با رویکرد پدافند غیرعامل

نویسنده

چکیده

با توجه به اهمیت امنیت طراحی سازه‌های نظامی در دنیای امروز و نیاز به ‌بکارگیری علوم مهندسی در این زمینه، در این مقاله استفاده از مهندسی معماری در طراحی یک سازۀ دارای کاربری نظامی و مطابق با استانداردهای جهانی مد نظر است در این پژوهش با استفاده از مبانی و اصول پدافند غیرعامل، به طراحی یک سازۀ سازگار با جزییات این ضوابط پرداخته می‌شود. شایان ذکر است که طراحی سازۀ طراحی‌شده برای این پژوهش با الهام از معماری کهن شهر کرمان انجام گرفته است. این سازه به‌گونه‌ای طراحی شده است که نمای آن با حداقل هزینه به یکی از مظاهر و میراث کهن سازه‌ای شهر کرمان تبدیل می‌شود و به این ترتیب اصولی همچون بومی‌سازی و استتار نیز در طراحی سازگار با پدافند غیرعامل رعایت شده است.

کلیدواژه‌ها