بررسی جرم شناختی تجاوز به عنف سریالی طی ‌سال‌های 86 تا 90 در کرمان

نویسندگان

1 ندارد

2 دارد

چکیده

یکی از منفورترین نوع جرائم در جوامع کنونی که با خشونت و آزار جسمی و روحی همراه ‌می‌باشد تجاوز جنسی به زنان و کودکان بی دفاع ‌است که عوارض ناشی از وقوع این جرم لطمات روحی و معنوی جبران ناپذیری بر جای ‌می‌گذارد‌. تجاوزسریالی یعنی تجاوز به سه نفر یا بیشتر با فاصله زمانی میان تجاوزها با یک شگرد معین توسط یک نفرکه این فواصل بین وقوع تجاوزات از روزها تا هفته‌ها متفاوت ‌می‌باشد‌.
از اوایل سال ۱۳۸۹ در شهر کرمان در بررسی‌های پلیسی مشخص شد یکسری تجاوز به عنف پی در پی واقع می‌گردد‌‌. درتدقیق مضاعف در چگونگی ارتکاب جرم، مشخص شد که سه متجاوز به عنف بی ارتباط با یکدیگر و با شگرد اختصاصی، مبادرت به ارتکاب تجاوز به عنف می‌نمایند‌. که در نهایت هر سه متهم دستگیر و به واسطه اعترافات وبه استناد یافته‌های متقن علمی و آزمایشگاهی به اعدام در ملاعام محکوم گردیدند‌. در بررسی پرونده‌ی هرکدام از متجاوزین به عنف سه گانه در کرمان در خصوص علل گرایش به ارتکاب رفتارهای مجرمانه مشخص شدکه در هر یک از آن‌ها با یکسری ‌‌‌‌تفاوت‌های قابل اغماض، مجموعه عوامل روانی، اجتماعی و ژنتیک دخیل بوده ‌‌‌‌‌‌است‌. در واقع هر یک از متجاوزین دستگیر شده به تناسب ساختار خانوادگی، محل سکونت، رشد و نوع خانواده، دارای دوران طفولیت و نوجوانی همراه با تنش، عدم وجود حمایت‌های مطلوب از سوی خانواده بوده و مدعی هستند که دورانی از تجاوزات جنسی را در مقام قربانی تجربه نموده‌‌اند‌.

کلیدواژه‌ها