جایگاه ناجا در آرامش و اقتدار جامعه اسلامی بر اساس اندیشه‌های مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 نویسنده دوم

3 نویسنده سوم

چکیده

هدف و زمینه: امنیت داخلی یکی از ‌‌‌مهم‌ترین مولفه‌های توسعه جامعه است و برای اینکه بتوانیم به توسعه پایدار و پیشرفت‌های روز افزون دست یابیم باید شاخص‌های امنیتی را افزایش دهیم. مسلماً در این راستا جایگاه و نقش نیروى انتظامى در پاسدارى از دستاوردهاى انقلاب‌‌‌‌‌‌‌‌، در کنار دیگر نیروهاى مسلح کشور بر کسى پوشیده نیست هدف این مقاله جایگاه ناجا در آرامش و اقتدار جامعه اسلامی بر اساس اندیشه‌های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است.
روش: این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و تحلیلی برپایه مطالعات کتابخانه‌ای است. روش جمع آوری اطلاعات بر اساس رجوع به اسناد، کتب، نشریات و سایت‌های مرتبط با موضوع تحقیق است. تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق بر اساس روش تحلیل محتوی صورت پذیرفته است.
نتایج: معظم رهبری (مد ظله العالی) می‌فرمایند: «نیروی انتظامی مظهر حاکمیت و امنیت جمهوری اسلامی است بنابراین باید اقتدار داشته باشد اما این اقتدار به معنای ظلم کردن و حرکت بی‌مهار نیست‌‌‌‌‌‌‌‌، لازمه برقراری امنیت‌‌‌‌‌‌‌‌، اقتدار پلیس است اما این اقتدار باید همراه با عدالت و مروت و ترحم باشد». بر همین اساس با نگاهی به عملکرد نیروی انتظامی در چند سال گذشته که از تشکیل آن می‌گذرد‌‌‌‌‌‌‌‌، می‌توان به جرات گفت که این نیرو به عنوان بخشی از حاکمیت که مسئول حفظ امنیت‌‌‌‌‌‌‌‌، آسایش و آرامش عمومی توانسته است

کلیدواژه‌ها