نقش نیروی انتظامی در امنیت و توسعه شهرهای اسلامی‌‌- ایرانی با تأکید بر دیدگاه‌های مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده مسئول

چکیده

امنیت از بسیاری از جنبه‌‌ها مورد توجه تعالیم اسلامی است؛ لذا شهر اسلامی تجلی تأمین انواع امنیت و ایمنی برای شهروندان است. امنیت و به خصوص بعد اجتماعی آن ارتباط مستقیمی با فضا و ساخت و ساز شهری دارد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی با رویکرد استدلالی به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته است و نتایج بررسی‌های صورت گرفته بر آن است تا معماری و شهرسازی اسلامی و به دنبال آن شهر اصیل اسلامی را ضامن وجود امنیت و آرامش اجتماعی ناشی از آن بداند. در این میان با تحلیل در نظام فکری مقام معظم رهبری در ارتباط با نقش نیروی انتظامی در توسعه شهری اسلامی – ایرانی به این نکته پی برده می‌شود که امنیت زیربنا و یکی از شاخص‌های اصلی در توسعه شهرهای اسلامی می‌باشد. بنابراین چنان که گزیده بیانات مقام معظم رهبری نشان می دهد از دیدگاه ایشان امنیت از مهم‌ترین و اساسی‌ترین نیازهای مردم و جامعه شهری می‌باشد و در این میان نقش نیروی انتظامی در ایجاد این امنیت بسیار مورد تأکید و حساس می‌باشد و به همین دلیل در اکثر بیانات، ایشان نیروی انتظامی را به دقت و هوشیاری در ایجاد امنیت در محیط زندگی مردم فرا می‌خواند و بر ضرورت وجود امنیت برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، علمی و فرهنگی در جهت توسعه شهر اسلامی تأکید اساسی دارند.

کلیدواژه‌ها